Junior developer ve Senior developer arasındaki farklar nelerdir?

Junior developer kimlere denir?

Henüz proje geliştirme ve kod oluşturma konusunda yeni olan ve bu alanda öğrenmesi gereken birçok uygulama, program ve platform olan yazılımcıya denir.

Senior developer kimlere denir?

Sayısız projede yer almış ve projeyi yönetmiş, kodlama ve programlama dilleri hususunda kendini aşmış ve sorunlara hızlı ve gelişmiş çözüm önerileri getirebilen, alanında doğru rehberlik yapabilen yazılımcıdır.

Genel itibarıyla Junior developer olan kişiler, senior developer güdümünde çalışıp onların sorunları çözme hususundaki açıcı çözümlerinden ve yılları aşan kişisel deneyimlerinden faydalanırlar.

Junior DeveloperSenior Developer
Alanında kısıtlı sayıda proje üreten ve bilgisi olanAlanında sayısız proje üreten ve tecrübe abidesi
Problemle karşılaştığında tedirginlik duyan, panik olan ve problemin çözümü hususunda yol ve yöntem geliştiremeyenBir problemle karşılaştığında problemin çözümüne ilişkin aklına çok sayıda yöntem gelen 
Proje başında birçok şeyi hesap etmeden planlayıp kodlama geliştiren Proje başında geçmişte yaşadığı sorunlarla doğru orantılı olarak muhtemel karşılaşılabilecek sorunlara göre en az sorun çıkarıcı şekilde program ve proje üretebilen
Programlama diline tamamıyla hakim olamaması nedeniyle sorunların çözümü hususunda gereğinden fazla zaman harcayan ve uygulamaya geçerken sıklıkla sorun yaşayanBir program dilinin hepsine hakim olamasa da gerektiği yerde ne yapması gerektiğini bilen
Programlama tecrübesinin kısıtı nedeniyle güvenlik açığı verebilecek ihtimalde projeler üretebilenProgramlama tecrübesinin yetkinliği ölçüsünde yapmış olduğu projeleri güvenlik açıkları açısından önce kendi test edebilen

Author: patrick2dev

"yazılımcı" tabirini kullanan bir yazılımcı.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *