Freelance yazılımcı ve Kurumsal yazılımcı arasındaki farklar

Freelance Yazılımcı

Herhangi bir kurum veya kuruluş bünyesinde çalışmayan, projelerini serbest bir şekilde üreten ve yürüten programcıya verilen isimdir. Bu kişiler; herhangi bir ofise bağlı kalmaksızın hatta kendi evlerinde, teslim sürelerini kendileri belirleyebilecekleri bir zaman diliminde ve isteğe göre bireysel ya da grup şeklinde çalışarak proje üretmektedirler. 

Kurumsal Yazılımcı

İsminden de anlaşılacağı üzere kurumsal bir firmada belli süreçler doğrultusunda proje üreten, belli bir ofiste çalışan ve yapılan işin farklı segmentlere ayrılabildiği projelerde görev alan kişidir. Kurumsal yazılımcının uyması gereken belli standartlar bulunmakta olup belirlenen çerçevenin dışında projeler üretmemektedir. 

Freelance YazılımcıKurumsal Yazılımcı
Alınan bir iş herhangi bir ortamda yapılabilmekte, belli bir ortama bağlı kalınmamaktadır.Genellikle ofis ortamında çalışılmaktadır.
İşi yetiştirme yönünde baskı yapabilecek herhangi bir unsur bulunmamaktadır.İşi zamanında yetiştirmeyi isteyen bir tepe yönetici bulunmaktadır.
Herhangi bir zaman diliminde izin ya da tatil programı yapılabilmekte, bağlı olunan veya izin alınması gereken bir yönetici bulunmamaktadır. İzin veya tatil programları, çalışanlar arasında belli bir plan dahilinde yapılıp çalışanlardan ona göre bir seçim yapılması istenir.
Belli bir plan dahilinde çalışma zorunluluğu bulunmamaktadır; istenilen zamanda mola verilip istenilen zamanda çalışılabilir.Belli çalışma ve mola saatleri mevcuttur.
Herhangi bir ulaşım aracı zorunluluğu bulunmamaktadır.İş yeri için gidilecek mesafeye göre yola çıkılmalı, ona göre sabah kalkılıp plan yapılmalıdır.
Şirket olunmadığı için hakları koruyan bir sözleşme yapılamamaktadır.Sözleşmeyle bağlı projeler yapılmakta olup her 2 tarafın da yükümlülükleri o sözleşmede belirtilmektedir.
Müşteriden alınan işler müşterinin istediği doğrultuda yapılmasına rağmen müşteri tarafından sürekli bir değişiklik istenir.Belirtilen şekillerde ve sözleşme doğrultusunda yapılan işler standart olmakta ve değişiklik pek istenmemektedir.
Sabit ve düzenli bir gelir mevcut değildir. Bazen iyi meblağlar kazanılabilirken bazen de kazanç elde edilemeyebilir.Sabit ve düzenli bir gelir mevcuttur. Gelir, primler vasıtasıyla daha da artabilmektedir.
Para tahsil etmede sıkıntı yaşanabilir.Projeler sözleşme dahilinde yapıldığından işlerde her türlü hak arama kurumsal olarak yürütülür.
Müşteride bir güven problemi yaşanabilir.Belli referanslara sahip ve kurumsal bir firma olunduğundan herhangi bir güven problemi yaşanmamaktadır.

Author: patrick2dev

"yazılımcı" tabirini kullanan bir yazılımcı.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *